วางระบบบัญชี บริการทางบัญชี(Bookkeeping)


         บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร เราคือทีมงานผู้้ให้บริการ จัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป

ขอบเขตงานบริการ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด   ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำสมุดบัญชีรายวัน  จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ  
     ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนด 

บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนิน  บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนิน
     งานได้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน

จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียด  จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียด
     ประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
     รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม  เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม

วางระบบบัญชี Tax & Accounting System Service  วางระบบบัญชี Tax & Accounting System Service
     
     ประโยชน์ของการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

      - เจ้าของกิจการมั่นใจได้ในความถูกตัองและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
      - เจ้าของกิจการจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

     การคิดค่าบริการ
        
- ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
        - ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
        - ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

บริการทางบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com

 


บทความ น่ารู้
ผู้ประกอบการมือใหม่  ผู้ประกอบการมือใหม่
การบัญชี  การบัญชี
ภาษีอากร  ภาษีอากร

 

การ วางระบบัญชี
ทีมงาน วางระบบบัญชี
ขั้นตอนงาน วางระบบบัญชี
การทำงาน วางระบบบัญชี
วางระบบบัญชี