แบบฟอร์มธุรกิจ


  Fax (ไทย)

  JV (ไทย) 

  PV (ไทย)

  RV (ไทย)

  กระดาษหัวจดหมาย 

  ทะเบียน-ลูกจ้าง 

  ทะเบียนจ่ายเช็ค 

  ทะเบียนประวัติ-เจ้าหนี้ 

  ทะเบียนรับเช็ค 

  ทะเบียนเจ้าหนี้ 

  รายงานชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิต 

  สมุดรายวันซื้อ 

  สมุดรายวันส่งคืน 

  สรุปวันลา 

  เงินสดรับ 

  ใบกำกับ าษี 

  ใบขอสั่งซื้อ  

  ใบขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกสถานที่  

  ใบสั่งงาน  

  ใบสำคัญเงินสดย่อย  

  ใบส่งเอกสาร (อังกฤษ)  

  ใบเบิกค่าที่พัก (ไทย)  

  ใบเบิกค่าเดินทาง  

  ใบเสร็จ-บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย  

  ใบแทนใบกำกับ าษี  

     

บริการทางบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com

 


บทความ น่ารู้
  ผู้ประกอบการมือใหม่
  การบัญชี
  าษีอากร