จดทะเบียนบริษัท ( Business Registration)


         บริการการงานจดทะเบียนนิติบุคคล แก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ     

รายละเอียดของบริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯ

        เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมาการออกของบริษัทฯ

       เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ

  เพิ่มทุนบริษัท ลดทุนบริษัทฯ

       เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

       เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค็ของบริษัทฯ

  ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

       เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ

       เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ

บริการทางบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com

 


บทความ น่ารู้
ผู้ประกอบการมือใหม่  ผู้ประกอบการมือใหม่
การบัญชี  การบัญชี
ภาษีอากร  ภาษีอากร

 

ข้อมูล จดทะเบียนบริษัท